We use cookies, when you are visiting our website you agree to these cookies. OK

"We are innovative and believe in forward-looking, fast-switching, online business solutions without artificial islands."

Privacy policy

Vastleggen en verwerking van gegevens

De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Uniblox B.V. te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Uniblox B.V..

Naast de gegevens die u zelf verstrekt kan Uniblox B.V. uw IP-adres vastleggen om uw bestelling te verwerken. 

Uniblox B.V. gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van diensten, en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Uniblox B.V. - indien u daarop prijs stelt.  

Beveiliging van gegevens

Uniblox B.V. maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. 

Cookies

Een cookie is een klein stukje tekst dat naar uw browser wordt gestuurd door een website die u bezoekt. Deze cookie helpt de website informatie over uw bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan uw volgende bezoek gemakkelijker en de site nuttiger voor u maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het gebruik van internet veel frustrerender zijn.

We gebruiken cookies voor allerlei doeleinden. We gebruiken ze bijvoorbeeld om uw voorkeuren te onthouden en om u te helpen u te registreren voor onze services en om uw gegevens te beschermen.

Wijzigingen

Uniblox B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Inzage van gegevens

U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan:

Uniblox B.V.
Burgemeester Burgerslaan 40 B
5245 NH Rosmalen